Bestyrelsen

Lillian Madsen

Næstformand

Hans-Martin Madsen

Kasserer

kasserer@charitywalk.dk

Søs Milton Eggers

Sekretær (afgående medlem)

sekretaer@charitywalk.dk

Erik Reker

Medlem 

Telefon: 25 22 58 80

Kim Milton Eggers

Medlem (afgående medlem)

Foreningen blev stiftet i efteråret 2018 og konstitueret med en bestyrelsen, som vist her på siden.


Kontakt vores formand, hvis du ønsker at se vedtægter.


Kontakt vores kasserer, hvis du ønsker at se regnskab.


CVRnr. 40009574


Regnskab Charity Walk lotteri fredag den 3. maj 2019 på Roskilde Havn

 

810 solgte lodder a kr. 20             kr.   16.200
indkøb lodder                                -kr.       259
gebyr Notar                                    -kr.       500
Overskud lotteri                             kr.    15.441
                                                           ==========

 

Overskuddet kr. 15.441, går ubeskåret til Hospice Sjælland.


Dagsorden for Generalforsamling i Charity Walk d. 29. august 2019
- forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. aug 2019.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Karin Zoe Neldeberg

Formand

formand@charitywalk.dk 

Telefon: 4140 3154