Bestyrelsen

Foreningen Charity Walk blev stiftet i efteråret 2018 og konstitueret med bestyrelsen, som vist her på siden.


Kontakt vores formand, hvis du ønsker at se vedtægter.


Kontakt vores kasserer, hvis du ønsker at se regnskab.


CVRnr. 40009574


.


Karin Zoe Neldeberg

Formand

formand@charitywalk.dk 

Telefon: 4140 3154

Lillian Madsen

Næstformand


Hans-Martin Madsen

Kasserer


Erik Reker

Medlem 

Telefon: 25 22 58 80

Lisbeth Boddum

IT administrator

Dagsorden for Generalforsamling i Charity Walk d. 29. august 2019
- forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. aug 2019.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt